Organisaties in Putten - Sport

Ontdek onze 2 organisaties en initiatieven

Biljartvereniging 2 brothers
De BV 2 Brothers is een jonge bruisende biljartvereniging, welke gehuisvest is in de voormalige kantine van voetbalvereniging SDCP aan de Roosendaalseweg 111a te Putten. In onze biljartzaal staan 5 Carambole biljarts, welke voldoen aan alle eisen van de KNBB. De biljartzaal is toegankelijk voor leden en evt. introducés. Die kunnen er dagelijks terecht om te biljarten én elkaar te ontmoeten. Je bent van harte welkom om kennis te komen maken!
ActiefPutten
De buurtsportcoaches van Actief Putten werken in de domeinen Sport en Onderwijs. Samen zorgen we voor naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten en jeugdondersteuning binnen de gemeente Putten. Je vindt ons op scholen, in de buurt of wijk, bij (sport)verenigingen of op ons kantoor in Stroud.